معضل دفع زباله يکي از مشکلات قرن حاضر است. هرچند اجزاء زباله ارزشمند تلقي مي شود و زباله طلاي کثيف نام گرفته است ولي جهت خلاصي از اين معضل جوامع را به راهکارهاي مختلف واداشته است. يکي از پيشرفته ترين و پرهزينه ترين روش ها روش پلاسما است. اين روش براي همه نوع پسماند مخصوصاً براي پسماندهاي ويژه نظير زباله هاي بيمارستاني بکار برده مي شود.

دستگاه تبديل کننده پلاسما شامل بخش هاي زير است:

– سيستم خوراک دهنده

– راکتور پلاسما

– جلا دادن گاز (تصفيه گاز)

– مرکز کنترل کامپيوتري

– سيستم برق رساني

– محاسن توليد گاز پلاسما

وقتي که بخواهيم از سوخت هاي گازي براي توليد برق استفاده ننمائيم توليد گاز پلاسما محاسن زيادي دارد نمونه هائي از اين محاسن به شرح زير مي باشد:

۱- انتشار آلاينده ها به هوا در اين روش معادل مقدار آلاينده هاي توليد شده در اثر سوخت گاز طبيعي مي باشد. با توجه به اينکه کيفيت گاز ايجاد شده از طريق پلاسما مشابه گاز طبيعي است جزئيات آلاينده هاي انتشار يافته آن نيز مشابه گاز طبيعي است. حتي اگر يک ماده سوختي خيلي کثيف مثل Orimulsion بداخل سيستم تزريق مي شود جزئيات مواد انتشار يافته هنوز مشابه مورد قبل است. کيفيت کامل مواد انتشار يافته به سيستم مشعل بکار برده شده بستگي دارد بنابراين سيستم بهتر کيفيت انتشار بهتري را ارائه مي دهد.

۲- باتوجه به اينکه هر کربن موجود در مواد تغذيه شده در دستگاه توليد گاز پلاسما به گاز پلاسما تبديل مي شود بنابراين هرکربن اين مواد مي تواند به عنوان مواد سوختي عمل کند. لذا مواد سوختي زيادي توليد مي شود و بهره برداري قابل انعطافي را براي استفاده کننده به دنبال دارد. زغال سنگ و سوخت سنگين نيز به نوبت مي توان دز آن استفاده نمود. هر نوع بيومس (توده بيولوژيکي) مي تواند در دستگاه گاز پلاسما به عنوان سوخت تغذيه شود. اين فرصتي را ايجاد مي کند تا بدون تغيير در سيستم هاي پيچيده به هدف انرژي تجديد پذير برسيم.

۳- گاز پلاسما مي تواند در توربين هاي گازي با راندمان بالاتر سوخته و مصرف شود اگرچه راندمان تبديل نمي تواند با راندمان واحدهاي سيکل ترکيبي رقابت نمايد زيرا نيروي برق بايد به عقب و قسمت گازساز تغذيه شود راندمان تبديل بطور طبيعي بيشتر از راندمان سيستم واحد بويلرباشد.

برای اطلاعات بیشتر به بخش پلاسما تکنولوژی آریا فن تماس بگیرید.