صفحه اصلی

تازه های  تکنولوژی

gasification2زباله بدون شک یکی از مشکلات قرن حاضر در شهرهای بزرگ در تمام دنیا میباشد ، روشهای قدیمی قادربه حل این مشکل به گونه ای که به محیط زیست شکننده این روزها آسیب نرساند نمیباشد ، دانشمندان رشته پلاسما به در اختیار گرفتن علم و تکنولوژی امروز قادربه ارایه راهکارهای نوین و کارا مد برای حل این مشکل گردیده اند….ادامه

TERS HoribaTip Enhanced Raman Scattering  ترکیب روشهای AFM  و RAMAN  برای اندازه گیری واقعی وضوح فضایی در ابعاد نانو متر میباشد،در  این تکنیک  از  روش (Surface Enhanced RAMAN Spectroscopy( SERS  برای تحریک AFM Tip  به منظور به حداکثر رساندن سیگنال رامان  استفاده میگردد که  اطلاعات بسیار مهمی  را در ابعاد نانو متری  از نمونه استخراج مینماید، این تکنیک  از آخرین و به روزترین روشهای آنالیز در دنیا میباشد که هم اکنون در اختیار دانشمندان کشورمان نیز قرار دارد…. ادامه

Platlet Lysate

سرم های مورد استفاده در سلول درمانی همواره دغدغه محققان در این حیطه بوده است ، وابستگی به سرمهای حیوانی همواره ریسکهای فراوانی را برای استفاده در این حیطه ایجاد نموده است ، از طرفی محصول تجاری و مناسبی برای جایگزینی آن موجود نبوده است ، بخش بایو آریا فن افتخار دارد که پکیج اختصاصی سلول درمانی خود را در این حیطه معرفی نماید …. ادامه