بوی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی علاوه بر آسیبهای زیست محیطی فراوان باعث مزاحمت و فضای نا مطبوع کاری برای افراد درگیر در کار و هم چنین اکو سیستم اطراف اینگونه  از کارخانجات میگردد، مراکزی همچون کارخانه های تولید کمپوست ، پتروشیمی ها ، مراکز تولید روغنهای خوراکی و صنعتی ، مراکز تولید کود های شیمیایی و حیوانی ، مراکز پرورش ماهی ، زباله سوزها، بیمارستانها و … بسیاری از مراکز مشابه هر روزه به صورت مستقیم در گیر این معضل میباشند.

بو ی بد ناشی از ترکیباتی مانند H2S,SOx,NH3,CO2  و ….. است در صورتیکه این ترکیبات به نو عی تغییر ماهیت بدهند  و یا از گازهای خروجی خارج گردند بوی بد نیز از سیستم خارج خواهد شد ، این امکان در فرایند ی خاص و به وسیله پلاسمای سرد Corona  و DBD قابل انجام است و بخش پلاسما شرکت آریا فن به واسطه پشتوانه علمی و فنی تیم خبره خود آمادگی بررسی و حل این مشکل را برای کلیه مراکز صنعتی درگیر آن  در هر اندازه و ابعادی  دارا میباشد .

در صورتی که مرکز شما نیز درگیر این معضل است با بخش پلاسما شرکت اریا فن ورزان تماس حاصل فرمایید تا همکاران ما شما را برای  چگونگی  استفاده از خدمات و محصولات این  بخش راهنمایی نمایند.